• ۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
 • ۲ شهریور آغاز هفته دولت
 • ۴ شهریورزادروز داراب (کوروش)
 • ۴ شهریورشهریور روز،جشن شهریورگان
 • ۴ شهریورروز کارمند
 • ۵ شهریورروز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز [ 1 August ]
 • ۸ شهریورانفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم [ ٣٠ ذوالقعده ]
 • ۱۱ شهریورروزصنعت چاپ
 • ۱۳ شهریورروز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
 • ۱۳ شهریورروز تعاون
 • ۱۷ شهریورقیام 17 شهریور [ ٧ ذوالحجه ] 
 • ۱۸ شهریورتاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۱۹ شهریوردرگذشت آیت الله سید محمود طالقانی [ ١٠ ذوالحجه ]
 • ۱۹ شهریورعاشورای حسینی [ ١٠ محرم ]
 • ۱۹ شهریورروز جهانی پیشگیری از خودکشی [ 10 September ]
 • ۲۰ شهریورحمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی [ 11 September ]
 • ۲۱ شهریورروز سینما
 • ۲۱ شهریور شهادت امام زین العابدین علیه السلام [ ١٢ محرم ]
 • ۲۲ شهریورروز گرامیداشت برنامه نویسان [ 13 September ]
 • ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار [ 19 August ]
 • ۳۰ شهریورروز گفتگوی تمدنها
 • ۳۰ شهریورروز جهانی صلح [ 21 September ]
 • ۳۱ شهریورآغاز هفته دفاع مقدس