بیش از ۱۰۸دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در خمینی شهر کشف و جمع آوری شده است.

 
كشف 108 دستگاه  استخراج ارز دیجیتال قاچاقبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامي شهرستان خمینی شهر گفت: در بازرسی ماموران انتظامی از سه کارخانه متروکه در منطقه صنعتی این شهرستان، 108دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق که به صورت قفسه بندي با تجهيز كابل هاي شبكه برق، جاسازي شده بودند، کشف شد.
سرهنگ علي جعفري نژاد افزود: در اين رابطه 4نفر دستگير و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. 
وی گفت: استفاده از دستگاه هاي استخراج ارز ديجيتال نياز به مصرف برق زيادي دارد و استفاده از آنها باعث اخلال در شبکه توزيع برق شهري شده که به همين دليل متهمان با استفاده از برق يارانه اي واحدهاي صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل اقدام به فعاليت غيرقانوني کرده بودند.