اصفهان نیاز،نیازمندیهای اینترنتی اصفهان

 


 


حمایت بانک تجارت  از کسب و کارها نوپا با معرفی اتاق بازرگانی اصفهان

مدیر شعب استان اصفهان گفت:بانک تجارت آماده حمایت از کسب و کارهای نوپا با معرفی اتاق بازرگانی اصفهان است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،رضا کیا در دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:بانک تجارت با هدف رونق تولید اماده همکار با اتاق بازرگانی اصفهان در تجهیز مالی بنگاه های اقتصادی نوپاست.
وی تاکید کرد:زمانی که بانک به عنوان شریک فعالان اقتصادی خواستار برقراری رابطه برد – برد است ، این رابطه باعث می شود که هم بانک و هم فعال اقتصادی منتفع شود.
وی رعایت نسبت مالکانه و نسبت فروش را یکی از معضلات سیستم بانکی در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی برشمرد و گفت:رویکرد بانک تجارت حمایت  از واحدهای تولیدی است و در این راستا تلاش می کند با تعامل  منابع مالی را در چرخه اقتصاد به جریان اندازد.
کیا از رتبه نخست بانک تجارت در بین بانک های استان از نظر گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد و گفت:این بانک با تقویت بخش ارزی خود توانسته خدمات به روزی به فعالان اقتصادی ارایه دهد.
مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار توجه بانک تجارت به شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی نوپا شد و گفت:واحدهای کوچک و متوسط (SME ) نقش بسیار موثری در چرخه اقتصاد دارند.
وی تخصصی برخورد کردن بانکها با مسایل اقتصادی را عامل موفقیت آنان در نظام بانکداری دانست و گفت:شناسایی هر بخش اقتصادی و ارایه خدمات متناسب با آن می تواند رابطه برد – برد بانک با فعال اقتصادی را تعریف کند  
گلشیرازی خواهان گسترش همکاری سازمان های دولتی و نهادهای مالی و اعتباری با اتاق بازرگانی شد و گفت: ادبیات گفتاری بخش خصوصی مبتنی بر شاخص مداری می تواند مسایل را به صورت واقعی برطرف کند.
وی خواستار استفاده  تولیدکنندگان و کسب و کارهای نوین  از امتیاز گردش حساب بانکی سایر فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات شد و گفت:تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ابعاد مختلف می تواند جریان اقتصاد شهر را زنده و فعال نگه دارد.

حمایت بانک تجارت  از کسب و کارها نوپا با معرفی اتاق بازرگانی اصفهان

مدیر شعب استان اصفهان گفت:بانک تجارت آماده حمایت از کسب و کارهای نوپا با معرفی اتاق بازرگانی اصفهان است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،رضا کیا در دیدار با رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:بانک تجارت با هدف رونق تولید اماده همکار با اتاق بازرگانی اصفهان در تجهیز مالی بنگاه های اقتصادی نوپاست.
وی تاکید کرد:زمانی که بانک به عنوان شریک فعالان اقتصادی خواستار برقراری رابطه برد – برد است ، این رابطه باعث می شود که هم بانک و هم فعال اقتصادی منتفع شود.
وی رعایت نسبت مالکانه و نسبت فروش را یکی از معضلات سیستم بانکی در ارایه تسهیلات به فعالان اقتصادی برشمرد و گفت:رویکرد بانک تجارت حمایت  از واحدهای تولیدی است و در این راستا تلاش می کند با تعامل  منابع مالی را در چرخه اقتصاد به جریان اندازد.
کیا از رتبه نخست بانک تجارت در بین بانک های استان از نظر گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد و گفت:این بانک با تقویت بخش ارزی خود توانسته خدمات به روزی به فعالان اقتصادی ارایه دهد.
مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار خواستار توجه بانک تجارت به شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی نوپا شد و گفت:واحدهای کوچک و متوسط (SME ) نقش بسیار موثری در چرخه اقتصاد دارند.
وی تخصصی برخورد کردن بانکها با مسایل اقتصادی را عامل موفقیت آنان در نظام بانکداری دانست و گفت:شناسایی هر بخش اقتصادی و ارایه خدمات متناسب با آن می تواند رابطه برد – برد بانک با فعال اقتصادی را تعریف کند  
گلشیرازی خواهان گسترش همکاری سازمان های دولتی و نهادهای مالی و اعتباری با اتاق بازرگانی شد و گفت: ادبیات گفتاری بخش خصوصی مبتنی بر شاخص مداری می تواند مسایل را به صورت واقعی برطرف کند.
وی خواستار استفاده  تولیدکنندگان و کسب و کارهای نوین  از امتیاز گردش حساب بانکی سایر فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات شد و گفت:تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در ابعاد مختلف می تواند جریان اقتصاد شهر را زنده و فعال نگه دارد.