توصیه‌های 4 روزه هواشناسی کشاورزی

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی اصفهان برای روزهای دوشنبه تا پنجشنبه (7 تا 10 مرداد ماه) است.
 
به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (دوشنبه 7 مردادماه) تا روز پنجشنبه (10 مرداد ماه) در استان اصفهان به شرح زیر است:
 
خودداری از آب پاشی روی میوه هایی که ممکن است بترکند مثل انار و سیب یا درختان و درختچه هایی  که گل دارند.
 
آبیاری مزارع ذرت، صیفی و کنجد در ساعات خنک شبانه روز 
 
حذف علف های هرز یکساله در مزارع سبزی و صیفی
 
در صورت مشاهده آفت مگس خربزه در مزارع سبزی و صیفی به سم پاشی در ساعات خنک روز با مشورت کارشناسان حفظ نباتات اقدام شود.
 
در صورت مشاهده آفات کرم برگ خوار، کرم ساقه خوار و کرم خوشه‌خوار ذرت با مشورت کارشناسان حفظ نباتات به کنترل این آفات اقدام شود.
 
پایش باغات سیب در صورت وجود لارو کرم سیب و وجود بیماری آتشک و مبارزه با آن با همکاری
 
مبارزه غیرشیمیائي علیه آفت پسیل پسته با استفاده از كارت‌هاي زرد 
 
پوشاندن سطح بیرونی گلخانه با مواد تیره‌کننده از جمله گل اندود کردن به منظور کاهش تابش دریافتی در گلخانه 
 
تنظیم دور آبیاری در درختان انار جهت جلوگیری از بروز تنش و ترکیدگی در میوه و مصرف کودهای پتاسه و ازته و همچنین محلول پاشی کلسیم در باغ‌های انار
 
خودداری از روشن کردن آتش در مراتع با توجه به استمرار هوای گرم و احتمال آتش‌سوزی