توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (شنبه 22 تیرماه) تا روز یکشنبه (23 تیرماه) در استان اصفهان به شرح زیر است:
 
کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به افزایش 4 درجه ای دما 
 
کاهش دور آبیاری در گلخانه ها و افزایش مقدار آب آبیاری جهت کاهش تنش و استرس به گیاه
 
عدم آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت گندم
 
پایش مزارع در صورت مشاهده ملخ با کارشناسان ترویج هماهنگی های لازم انجام شود.
 
کوتاه کردن دورآبیاری مزارع به دلیل افزایش دما
 
پایش مزارع ذرت در صورت مشاهده زنجره 
 
تغذیه باغات مرکبات بر اساس توصیه کارشناسان
 
پایش باغات سیب در صورت وجود بیماری آتشک، مبارزه با آن با همکاری جهاد کشاورزی 
 
پایش باغات انگور در صورت وجود سفیدک سطحی، مبارزه با آن با همکاری جهاد کشاورزی
 
پایش مزارع سیب در صورت مشاهده مبارزه با لارو کرم سیب
 
با توجه به افزایش دما پایش باغات انار، انجیر و پسته نسبت به آفت کنه و برگ خوار و در صورت مشاهده مبارزه با آن با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی
 
در صورت لزوم مبارزه با لارو کرم برگ خوار مرکبات
 
ایجاد سایبان برای گوسفندان به علت افزایش دما
 
خودداری از روشن کردن آتش در مراتع 
 
جمع آوری و خروج کود و فضولات دامی و ذخیره سازی اصولی آنها خارج از دامداری، برای جلوگیری از تخمگذاری کنه و شیوع عامل بیماری زا