نقش جهان

هوای کلانشهر اصفهان، امروز سالم است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز شنبه بیست و دوم تیرماه با میانگین ۱۰۰ در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد. هم اکنون و در ساعت ۱۰ صبح نیز هوا با میانگین ۷۸ سالم است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۶۳، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۲۵، خیابان پروین  روی عدد ۶۲، خیابان استانداری روی عدد ۱۱۸ و بزرگراه خرازی روی عدد ۹۴ قرار دارد.

کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان از جمله نجف آباد با میانگین ۸۶، مبارکه با میانگین ۹۰، زرین شهر با میانگین ۹۷ و سجزی با میانگین ۱۰۰ در وضعیت قابل قبول (سالم) و در شهرهای شاهین شهر با میانگین ۱۱۲، دولت آباد با میانگین ۱۲۳ و لنجان با میانگین ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.