معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مشترکین پرمصرف به ازاي اضافه مصرف، مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.

رضا رضایی در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جويي در مصرف آب در جمع خبرنگاران با بیان اينكه سال گذشته اقدامات زیادی در رابطه با مدیریت مصرف در حوزه های مختلف شرکت انجام شد، اظهار كرد: حدود 74 درصد مصرف آب در اماکن مسکونی است.

وي افزود: سال گذشته به ازاي هر واحد 20 متر مکعب در ماه مصرف آب وجود داشت که 90 درصد مشترکین اصفهاني در این الگو قرار گرفتند.

 معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بيان اينكه در سال 96 به صورت میانگین این الگو 10.2 دهم درصد (متر مکعب) بود، گفت: اين الگو در سال 97 به 9.6 دهم درصد رسید.

وي تصريح كرد: امسال مطابق برنامه وزارت نیرو، الگوی مصرف برای اصفهان 14 مترمکعب درنظر گرفته شده است كه اگر مردم این الگو را رعایت کنند، بسته های تشویقی برای آنها درنظر گرفته می‌شود، البته مشترکین پرمصرف به ازاي اضافه مصرف مشمول جریمه‌های سنگین خواهند شد.

رضايي يادآور شد: ميزان مصرف مشترکین پرمصرف 40 مترمکعب به بالا است که در سال گذشته تنها پنج درصد مردم اصفهان در این رده قرار گرفتند.

وي با تاكيد بر اينكه امسال نيز شناسایی مشترکین پرمصرف استان و آموزش آنها در دستور كار قرار گرفته است، اظهار كرد: امسال نيز قرار است اقدامات خوبی ازجمله حذف قبوض کاغذی انجام شود و همچنين درگاه ussd كه با شماره # 151522* 6655* خدمات آن برای مردم قابل استفاد است.

منبع:ایسنا